Gert Rombouts

Beschikbaar

Kinder- en jongerenpsycholoog

Ik ben Gert, ik ben getrouwd en samen met mijn echtgenoot heb ik drie kinderen. Ik hou van reizen, muziek, dansen, natuur, lezen en creatief bezig zijn. Geboeid door het mysterie van de “mens”, studeerde ik af als klinisch psycholoog in 2005.

Enkele jaren geleden kwam het verlangen om therapie te geven weer bovendrijven. Daarnaast herontdekte ik, mede door mijn ervaring als ouder, het plezier om in contact te zijn met kinderen en geraakte ik geboeid door het ontwikkelingsproces van kinderen en de opvoedingsuitdagingen die daarmee samenhangen. Ik besloot in 2022 een opleiding “integratieve kindertherapie” te starten en zo ben ik nu hier beland.

Hoewel een mens voortdurend in ontwikkeling is, zijn ontwikkeling en groei het meest uitgesproken en vinden ze nergens zo snel plaats als in de kindertijd en de adolescentie. Dat maakt dat de kindertijd een uitdagende periode is in het leven van de mens. Zowel opgroeien als het ouderschap is een proces van vallen en opstaan waarbij heel wat vragen, twijfels en soms ook moeilijkheden komen kijken. Vaak komen kinderen er samen met hun opvoeders en omgeving wel uit en soms blijft het moeilijk en lopen zij of jullie vast. Dat is vaak het moment dat ouders met hun kind komen aankloppen voor hulp. Ik ga graag samen op pad, om uit te zoeken hoe we weer beweging kunnen krijgen in wat vastzit.

Meer over Gert Rombouts

Thema’s en doelgroep

Ik begeleid kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar bij onderstaande thema’s:
 • Emotionele moeilijkheden (piekeren, (faal)angst, overweldigd worden door emoties, …)
 • Stress gerelateerde klachten
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Pestsituaties
 • Identiteitsontwikkeling
 • Laag zelfbeeld
 • Gedragsmoeilijkheden (impulsiviteit, agressie, teruggetrokken gedrag)
 • Fysieke klachten die niet medische verklaard kunnen worden
 • Een algemeen gevoel van “niet lekker in je vel zitten”.
Daarnaast begeleid ik ook graag jullie, als ouders, bij de opvoedingsvragen en/of -moeilijkheden die daarmee samenhangen. Bovenstaande lijst is slechts een opsomming van mogelijke thema’s waar kinderen soms mee worstelen. Contacteer me gerust indien je twijfelt of je bij mij terecht kan. Indien ik de begeleiding niet zelf op mij kan nemen, zal ik jullie steeds zorgzaam en gericht proberen doorverwijzen.

Belangrijke info

 • Toestemming van beide ouders is nodig voor een individueel traject met een kind. Als dit moeilijk ligt, zullen we een gesprek zonder je kind inplannen waarin we samen kunnen bekijken wat er dan wel mogelijk is.
 • Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat ik de inhoud van wat gezegd wordt in de therapiesessie niet zomaar mag delen. Aan ouders geef ik die informatie mee, die ze nodig hebben om de ouderlijke taken tot een goed einde te brengen en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Ik overleg dit ook zoveel als mogelijk met het kind. Ik doorbreek dit beroepsgeheim enkel in geval van een noodtoestand (bij ernstige misdrijven op/(levens)bedreigend gevaar voor een minderjarige of een kwetsbaar persoon). Ik beperk met dan tot het strikt noodzakelijke, nodig om het gevaar te beëindigen. Uiteraard geldt dit ook voor de sessies met jullie als ouders.

Mijn therapeutische visie

Ik ga in mijn werk als klinisch psycholoog uit van een integratieve visie. Deze visie gebruikt kennis, ervaringen en methoden uit verschillende therapeutische stromingen (systeemtheorie, cognitieve gedragstherapie, lichaamsgerichte therapievormen, e.a.) om zo best te kunnen aansluiten op de unieke noden van elk kind. Vanuit een veilige basishouding probeer ik contact te maken met de leefwereld en de “taal” (denk-, doe- of voeltaal) van het kind. Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken: creatieve technieken, spel, lichaamswerk, verhalen en gesprek.

Hoe gaan we te werk?

Bij een aanmelding geef je kort de reden aan waarom jullie hulp zoeken. Dat kan op eigen initiatief zijn of op verwijzing van een arts, CLB of een andere betrokkene.

Na de aanmelding volgt een eerste kennismakingsgesprek. Daarin wil ik graag samen met jullie (kind en ouders) de vragen, bezorgdheden en verwachtingen in kaart brengen. Mijn vertrekpunt is het bieden van een veilige ruimte (fysiek en emotioneel), waar jullie vrijuit kunnen spreken. Daarbij heb ik ook aandacht voor jullie krachten, talenten, wat vlot loopt en wat jullie al eerder hebben geprobeerd. Kunnen jullie zich op je gemak voelen bij mij na dit eerste gesprek, dan bekijk ik met jullie hoe we samen verder gaan.

Na het kennismakingsgesprek ga ik een aantal sessies met jullie kind alleen verder. De frequentie en de duur is moeilijk op voorhand vast te leggen, elk kind geeft zijn eigen tempo aan. Op regelmatige basis, nodig ik de ouders opnieuw uit om te luisteren naar de ervaringen en om de begeleiding te evalueren. Daarnaast kan het soms aangewezen zijn enkele sessies met kind en ouders en/of het hele gezin samen te doen.

Bijscholingen & specialisaties

 • Licentiaat klinische psychologie (KULeuven, 2005)
 • Tweejarige opleiding integratieve kindertherapie (Educatieve academie, 2022)
 • MNRI Neuro tactile Integration (De kleine parel, 2021)
 • MNRI Dynamic and Postural Reflex Integration (De kleine parel, 2021)
 • Systeemtheoretische individuele hulpverlening (Interactie-Academie, 2007)
 • Vormingsdagen, webinars, congressen en studiedagen Uiteenlopende thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg

Tarieven en werkmomenten

Een sessie duurt ongeveer 50 minuten en kost €75/sessie.
Het eerste kennismakingsgesprek bedraagt €85 (éénmalige €10 voor dossier- en administratiekosten).

Voor het kennismakingsgesprek en de vervolgsessies kan je bij mij terecht op afspraak op volgende momenten:

 • Dinsdag 17u tot 21u
 • Woensdag 17u-21u
 • Zaterdag van 9u tot 13u

Erkenningen

 • Erkend Psycholoog bij de psychologencommissie: inschrijvingsnummer 812125767
 • Erkend als Klinisch Psycholoog door de Federale Overheidsdienst volksgezondheid: Visumnummer 265349
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Ondernemingsnummer: 0805.334.877

Een afspraak maken met Gert Rombouts?

Neem contact met mij op door te mailen of bellen. Je kan ook rechtstreeks een afspraak plannen via de kalender.