Evi Serneels

Beschikbaar

Logopediste

Als logopediste begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen met communicatiemoeilijkheden en/of leerproblemen (preventie, diagnose, behandeling en follow-up).

Ik deed eerder ervaring op als logopediste binnen het buitengewoon onderwijs type 3 (gedragsmoeilijkheden en/of emotionele problemen), type 9 (autismespectrumstoornissen) en in een Multifunctioneel Centrum voor kinderen type 4 (meervoudige motorische beperkingen).

Momenteel werk ik als zelfstandig logopediste en maak ik met veel enthousiasme deel uit van het multidisciplinair team binnen de groepspraktijk Mensana. Deze samenwerking kan een meerwaarde vormen in uw kwalitatieve behandeling. Als cliënt sta je steeds centraal en hou ik rekening met uw wensen en noden. Ik zet mij met veel empathie en passie in om te voorzien in een optimale individuele begeleiding op maat.

Specialisatie: taal, spraak- en leerproblemen

Meer over Evi Serneels

Aanbod

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht voor:

 • Taalproblemen: taalontwikkelingsachterstanden, dysfasie (eveneens binnen meertaligheid)
 • Spraakmoeilijkheden: fonetische en fonologische spraakklankmoeilijkheden, spraakontwikkelingsdyspraxie
 • Leerproblemen: lees- en spellingsmoeilijkheden, rekenproblemen

Opleidingen en specialisaties

 • Professionele bachelor in de logopedie (Thomas More Hogeschool, 2023)
 • Deelname aan studie: “De relatie tussen executieve functies en schoolse vaardigheden bij meertalige kinderen” (Thomas More Hogeschool, 2021-2022)
 • Vorming: “Ondersteunde communicatie” (Thomas More Hogeschool, 2021)
 • Vorming: “Bilingualism” (Thomas More Hogeschool, 2020)
 • Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Verloop van het traject

 1. Aanmelding: U kan zich telefonisch of via mail aanmelden. Na doorverwijzing of op eigen initiatief wordt de optie tot logopedische behandeling bekeken. Om een verder logopedisch onderzoek te laten uitvoeren, dient u in het bezit te zijn van een voorschrift van een geneesheer (huisarts, NKO-arts, kinderarts, neuroloog, …).
 2. Logopedisch aanvangsbilan: In een eerste intakegesprek brengen we samen de hulpvraag in kaart en gaan we heel nauwkeurig na op welke gebieden het moeilijk gaat. Aan de hand hiervan wordt een logopedisch onderzoeksverslag opgemaakt en wordt een behandelplan voorgesteld. We overlopen samen de resultaten en bespreken hoe de aanvraag voor een RIZIV-terugbetaling verder verloopt.
 3. Behandeling: Ik voorzie in een kwalitatieve behandeling waarbij u als cliënt centraal staat. De behandelingen vinden meestal plaats in de praktijk, maar behandeling op school of aan huis is mogelijk indien nodig.

Tarieven

Omwille van de onduidelijkheden rond de nieuwe conventionering van logopedisten, volg ik momenteel een eigen tarief.

 

Een afspraak maken met Evi Serneels?

Neem contact met mij op door te mailen of bellen. Je kan ook rechtstreeks een afspraak plannen via de kalender.